Noiembrie 2015. Rezultatul consultării publice a fost respectat și teii au fost replantați